Thông báo

Ngày 21/08/2023 Sản phẩm mới của dòng xe KIA, FORKLIFT

​Ngày 15/07/2023 Sản phẩm mới của dòng xe YANMAR, KUBOTA

Ngày 29/06/2023 Sản phẩm mới của dòng xe HINO

​Ngày 22/05/2023 Sản phẩm mới của các dòng xe  KOMATSU, KIA, MITSUBISHI

Ngày 17/02/2023 Sản phẩm mới của các dòng xe  HYUNDAI, MITSUBISHI

Ngày 14/12/2022 Sản phẩm mới của các dòng xe KIA , HYUNDAI, TOYOTA

Ngày 04/11/2022 Sản phẩm mới của các dòng xe TCM, KOMATSU

Ngày 24/09/2022 Sản phẩm mới của các dòng xe TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI​Ngày 11/08/2022 , sản phẩm mới các dòng xe KUBOTA, ISEKI


​Ngày 19/04/2022 , sản phẩm mới các dòng xe   
NISSAN, TOYOTA, KIA, FORD, MITSUBISHI


​Ngày 25/01/2022 , sản phẩm mới các dòng xe   KUBOTA, HINO DUTRO​Ngày 04/11//2021 , sản phẩm mới các dòng xe   KOMATSU, HYUNDAI, TOYOTA, ISUZU


​Ngày 16/07/2021 , sản phẩm mới các dòng xe  CATERPILLA, HYUNDAI, FORKLIFT,KOMATSU 
​Ngày 31/05/2021 , sản phẩm mới các dòng xe  KUBOTA, YANMAR, ISUZU 


​Ngày 25/03/2021 , sản phẩm mới các dòng xe  KUBOTA, HYUNDAI UNIVERSER BUS


​Ngày 15/01/2021 , sản phẩm mới các dòng xe KUBOTA, TAILIFT, KOMATSU, MITSUBISHI


Ngày 17/11/2020 , sản phẩm mới các dòng xe HINO, ISUZU, MITSUBISHI, HYUNDAI, KUBOTANgày 13/08/2020, sản phẩm mới các dòng xe KIA,ISUZU, YAMAHA


Ngày 13/06/2020, sản phẩm mới các dòng xe KIA,KUBOTA, TAILIFT, TCM
.

Ngày 09/04/2020, sản phẩm mới các dòng xe KOMATSU, TAILIFT, TOYOTA, TCM, YALE.


Ngày 09/04/2020,sản phẩm mới các dòng xe KUBOTA


Ngày 09/04/2020, sản phẩm mới của các dòng xe ISUZU, KOMATSU,HINO,HYUNDAI.


Ngày 27/12/2019, sản phẩm mới dòng xe KUBOTA.MITSUBUSHI,YALE,YANMAR.


Ngày 20/11/2019, sản phảm mới dòng xe TOYOTA, HINO, HOWO,ISUZU.Ngày 11/10/2019,sản phẩm mới của ong xe KUBOTA.

Ngày 11/10/2019, Sản phẩm mới xe HINO / MITSUBISHI
1

Ngày27/12/2018, Sản phẩm mới xe  KUBODA / HINONgày 07/11/2018, Sản phẩm mới xe KOMATSU / KUBODA TRACTORNgày 27/08/2018, Sản phẩm mới xe  Máy CàyNgày 23/07/2018, Sản phẩm mới xe KUBOTA / HINO
Ngày 23/07/2018, Sản phẩm mới xe KUBOTA 
Ngày 16/07/2018, Sản phẩm mới xe Máy Cày KUBOTA


 

Ngày 26/04/2018, Sản phẩm mới xe Máy Cày KUBOTA, xe Tải SAMSUNG  YAMUZIN 1T

Ngày 31/05/2017, Sản phẩm mới xe FORD TRANSIT 07-


Ngày 31/05/2017, Sản phẩm mới xe MERCEDES-BENZ

Ngày 26/03/2017, Sản phẩm mới xe HINO


Ngày 22/02/2017, Sản phẩm mới xe KUBOTA / ISEKI

Ngày 24/12/2016, Sản phẩm mới xe HINO


Ngày 24/12/2016, Sản phẩm mới xe MITSUBISHI

Ngày 24/12/2016, Sản phẩm mới xe HINO


Ngày 06/12/2016, Sản phẩm mới xe TOYOTA

Ngày 06/12/2016, Sản phẩm mới xe HINO 

Ngày 03/10/2016, Sản phẩm mới xe KUBOTA

Ngày 16/06/2016, Sản phẩm mới xe MITSUBISHI CANTER

Ngày 05/07/2016, Sản phẩm mới xe MAZDA BT / FORD RANGER

​​Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới xe ISUZU​​Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới xe SING YUNG

​​Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới xe HINO

​Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới BỘ VI SAI ISUZU

Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới xe KIA 1.4T


Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới xe MITSUBISHI CANTER

Ngày 20/04/2016, Sản phẩm mới ROTUYN LÁI NGOÀI VINAXUKI 1.4T

Ngày 09/03/2016, Sản phẩm mới xe ISUZU 1.4T

Ngày 09/03/2016, Sản phẩm mới ROTUYN LÁI NGOÀI

Ngày 09/03/2016, Sản phẩm mới xe KIA BONGO III

Ngày 09/03/2016, Sản phẩm mới xe HYUNDAI MIGHTY II 2.5T


Ngày 21/12/2015, Sản phẩm mới xe MITSUBISHI CANTER

Ngày 09/12/2015, Sản phẩm mới xe MITSUBISHI CANTER 6.7T - 7.7T


Ngày 09/12/015, Sản phẩm mới xe FREIGHTLINER FTR TRUCK 36T

Ngày 08/12/205, Sản phẩm mới xe máy càyNgày 23/10/2015, Sản phẩm mới BUGI XONG


Ngày 23/10/2015, Sản phẩm mới xe HINO 500 FG

Ngày 30/09/2015, Sản phẩm mới xe MERCEDES PRINTER 95 - 06

Ngày 30/09/2015, Sản phẩm mới xe FREIGHTLINER FTR TRUCK 36T

Ngày 25/09/2015, Sản phẩm mới xe NISSAN TEANA 08 -
25-09-2015